Volume ,Issue 6,2007 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

研究报告

HLA-DRα和HLA-DRB1^*0405表达载体的构建及其在真核细胞中的表达
  ZHAO Yi , XIANG Zhi-guang , CHEN Zhen-jun ,ZHANG Lian-feng , LI Zhan-guo
  2007(6):311-316,F0003 [Abstract]  [View PDF]
  
Construction of HLA-DR4 (*0405) Expression Vector and Its Expression in Mammalian Cells
  ZHAO Yi,XIANG Zhi-guang,CHEN Zhen-jun,ZHANG Lian-feng,LI Zhan-guo
  2007(6):311-316 [Abstract]  [View PDF]
  
《中国比较医学杂志》《中国实验动物学报》合订本征订启事
  2007(6):316 [Abstract]  [View PDF]
  
Construction and Identification of Eukaryotic Expression Vector of SDF-1α Gene
  YAO Feng,WANG Zuo,WU Duan-sheng,LIU lu-shang,LV Yun-Cheng,TONG Zhong-yi,LI Guo-hua
  2007(6):317-320 [Abstract]  [View PDF]
  
Selective Elimination of CD8+Lymphocytes from Rhesus Macaques of Chinese Origin Using Anti-CD8+ Monoclonal Antibody
  QIAO Hong-wei~1,TONG Wei~1,ZHU Hua~1,CONG Zhe~1,JIANG Hong~1,TU Xinming~1,WEI Qiang~1,CHEN Zhi-wei~1,QIN Chuan~1
  2007(6):321-324 [Abstract]  [View PDF]
  
Selective Elimination of CD8+Lymphocytes from Rhesus Macaques of Chinese Origin Using Anti-CD8+ Monoclonal Antibody
  QIAO Hong-wei,TONG Wei,ZHU Hua,CONG Zhe,JIANG Hong,TU Xin-ming,WEI Qiang,CHEN Zhi-wei,QIN Chuan
  2007(6):321-324 [Abstract]  [View PDF]
  
Biological Indexes in Wacaca Fascicularis
  TANG Xian-li,XU Long-jian,JIU Tian,CHEN Fu-ying
  2007(6):325-328 [Abstract]  [View PDF]
  
Comparison of Lovastatin Metabolism in Liver Microsomes of Bama Miniature Pigs, Humans and Rats
  LIU Yu,ZENG Ben-hua,WEI Hong
  2007(6):329-332,337 [Abstract]  [View PDF]
  
Preliminary Study on Effect of Astragulus Polysacharin on Mouse 1-Cell Embryos in vitro Development
  ZHANG Jian-fang,GAO Jian-ming,CHEN Wu,YU Tong-quan,MU Xiang,LI Mang,DI Ran,MENG Ling-jun
  2007(6):333-337 [Abstract]  [View PDF]
  
Effects of the PMSG Dosages on Superovulation and Oocyte Quality in Immature Rats
  ZHANG Chun-yan , LIU Li-jun , DI Min , ZHAO Dan-feng , ZHAO Lihu , XU Ping, RUI Rong
  2007(6):338-340,344 [Abstract]  [View PDF]
  
Genotoxicity Assessment of the Propofol
  ZHANG Zhao-hui,TAN Dian-Xiang,WU Duan-sheng
  2007(6):341-344 [Abstract]  [View PDF]
  
Safety Assessment of Cornstalk Bedding for SD Rats Breeding
  LIU Jun-xu,JIANG Dong-sheng,FENG Xu,LIU Fu-ying,CAI Yue-hua,WANG Li
  2007(6):345-347 [Abstract]  [View PDF]
  
《中国比较医学杂志》被国家科技部“中国科技论文统计源期刊”(中国科技核心期刊)收录
  2007(6):347 [Abstract]  [View PDF]
  
Observation of Anesthetic Effects of Ketamine on Rats
  HU Yu-hong,YUN Shi-feng,ZHOU Sen-mei,TIAN Xiao-yun,WANG Xin-zhu,ZHAO Zhi-gang
  2007(6):348-350 [Abstract]  [View PDF]
  
Toxicity Caused by Inspiration of 2% Peracetic Acid Aerosol in Rats
  ZHANG Da-wei,BING Guo-qiang,XU Cai-yun,LI Ping,YANG Dong-hua,YU Yan-bo,LIU Zhan-jun,GUO Chao
  2007(6):351-352,356 [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment of a Swine Model of Acute Myocardial Infarction by Coronary Occlusion with Balloon Angioplasty
  MA Xiang,MA Yi-tong,LI Wei-hua,YANG Yi-ning,ZHANG Jian-fa,LIU Pu,SHI Xiang-jiang,CHEN You,JIA Zhi-hao,WU Yun
  2007(6):353-356 [Abstract]  [View PDF]
  
Replication of Mesangioproliferative Glomerulonephritis in C57BL/6 Mice
  ZHANG Yi,LI Bao-chun
  2007(6):357-358,362,F0003 [Abstract]  [View PDF]
  
Advances in Animal Models of Sleep Apnea Syndrome-Related Cardiovascular Diseases
  DONG Huan-ji,GUO Xue-jun
  2007(6):359-362 [Abstract]  [View PDF]
  
Functions of Retinoids in Reproduction of Male Murines
  YANG Hai-ying,CHAI Shu-fang,SUN Li-li,ZHU Bao-chang
  2007(6):363-366 [Abstract]  [View PDF]
  
GLP认证对动物实验管理的要求
  汤家铭
  2007(6):367-369 [Abstract]  [View PDF]
  
欧洲推进替代——参加EPAA第二次会议见闻
  程树军,马贵平,邱璐,杨小冉
  2007(6):370-372 [Abstract]  [View PDF]