Volume ,Issue 5,2008 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

The Establishment of Heart-specific Dhcr24 Transgenic Mice
  SONG Ming-jing,DONG Wei,QUAN Xiong-zhi,SHI Hai-xia,HUANG Lan,ZHANG Lian-feng
  2008(5):1-5 [Abstract]  [View PDF]
  
The Establishment of the cTnTR92Q Transgenic Mouse Model of Hypertrophic Cardiomyopathy
  DONG Wei,FENG Juan,QUAN Xiong-shi,CHEN Wei,ZHU Mei-xiang,LIU Ya-li,ZHANG Lian-feng
  2008(5):5-9 [Abstract]  [View PDF]
  
Novel Gene C10orf97 Involved in Pressure-overload Induced Cardiac Hypertrophy
  WANG Xiao-jian,YANG Xu,SONG Xiao-dong,WANG Hu,LIU Ji-bin,ZHANG Chan-na,HUI Ru-tai
  2008(5):9-13 [Abstract]  [View PDF]
  
Influence of KKXX-motif on VKORC1 Subcellular Localization
  WANG Yi-bo,ZHENG Yi,ZHANG Yu,CHEN Jing-zhou,SONG Xiao-dong,WANG Hu,HUI Ru-tai
  2008(5):13-16 [Abstract]  [View PDF]
  
Bioactivity Diversity of CT-1
  LV Dan,ZHANG Lian-feng
  2008(5):16-20 [Abstract]  [View PDF]
  
Progress on WIF-1 Research
  ZHOU Wen-jun,ZHANG Lian-feng
  2008(5):21-24 [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment and Analysis of a APP695V652I/K596N/M597L Transgenic Mouse
  FANG Jin,MA Chun-mei,HUANG Lan,LIU Ya-li,ZONG Ynan-yuan,QUAN Xiong-zhi,LI Wan-bo,QIN Chuan
  2008(5):24-29 [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment of α-Synuclein Transgenic Mouse Model of Parkinson''''s Disease
  GAO Ning,QUAN Xiong-zhi,CHEN Wei,LI Wan-bo,LIU Peng,FENG Juan,ZHANG Lian-feng,QIN Chuan
  2008(5):28-33 [Abstract]  [View PDF]
  
Study on Coccoid Forms of Helicobacter pylori Possible Recovery in Vitro and in Vivo
  ZENG Hao,GUO Gang,MAO Xu-hu,TONG Wen-de,ZOU Quan-ming
  2008(5):32-37 [Abstract]  [View PDF]
  
Purification of IgG from Bat''''s Serum and the Production of Rabbit Anti-bat IgG-HRP
  LIU Xian-ju,LIN Shu-zhu,YANG Fan,SONG Ming-jing,SHI Hai-xia,QUAN Xiong-zhi,QIN Chuan,ZHANG Lian-feng
  2008(5):37-41 [Abstract]  [View PDF]
  
Preparation of HRP-labeled Rabbit IgG against Sparrow IgY
  YANG Fan,LIU Xian-ju,LIN Shu-zhu,QIN Chuan,ZHANG Lian-feng
  2008(5):41-44 [Abstract]  [View PDF]
  
Production and HRP Labeling of Rabbit Anti-fish Immunoglobulins Antibodies
  LIN Shu-zhu,LI Wan-be,LIU Xian-ju,YANG Fan,QIN Chuan,ZHANG Lian-feng
  2008(5):45-49 [Abstract]  [View PDF]
  
Preparation of Monoclonal Antibodies against Helicobacter bilis
  CHEN Xi-fu,LIU Xing,ZHANG Li-fang,LI Hong
  2008(5):50-53 [Abstract]  [View PDF]
  
The Establishment of Human Dopamine D5 Receptor Transgenic Mice
  ZHANG Yan-rong,QUAN Xiong-zhi,DONG Wei,ZHANG Lian-feng,YANG Zhi-wei
  2008(5):54-58 [Abstract]  [View PDF]
  
Research of Fluorescence-labeled Technique on Tumor Mouse Model
  GAO Ran,LIU Xue-li,FENG Juan,ZHANG Lian-feng
  2008(5):59-63 [Abstract]  [View PDF]
  
Comparison of Different Diagnostic Methods for Detection of Rodent Helicobacter
  ZHANG Li-fang,LIU Xing,LI Hong
  2008(5):62-66 [Abstract]  [View PDF]
  
Discussion of Hernioplasty for the Rhesus Monkey Raised in Cage
  KUANG De-xuan,LUO Zhi-wu,LI Chun-hua,JIANG Qin-fang,DAI Jie-jie
  2008(5):66-69 [Abstract]  [View PDF]
  
Introduction on Model Establishment in Atherosclerosis Animals
  LI Ying-xin,HUANG Lin
  2008(5):70-73 [Abstract]  [View PDF]
  
投稿启事
  2008(5):73 [Abstract]  [View PDF]
  
Discussion on Laboratory Animal Standardization with Medical Student
  LI Bo,SHEN Pei-qing,ZHENG Hong,LIU Mei-fang
  2008(5):74-77 [Abstract]  [View PDF]
  
《中国比较医学杂志》第二届编辑委员会委员
  2008(5):78 [Abstract]  [View PDF]