Volume ,Issue 9,2008 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

A Study of Changes in Uterine Leucocytes During Early Pregnancy in the Mouse-vole Interspesific Pregnancies
  Diah Tri Widayati,Tatsuya Tada,Naoko Inoue,Yasushige Ohmori,Katsuhiro Fukuta
  2008(9) [Abstract]  [View PDF]
  
The Role of mir-222 in Aizheimer''s Disease
  WANG Xiao-ying,ZONG Yuan-yuan,ZHANG Lian-feng,QIN Chuan
  2008(9) [Abstract]  [View PDF]
  
A Study of the Two-bottle-feeding Method in Establishing Diet Induced Obesity Rat Model
  ZHANG Jian-gang,MI Sheng-quan,SUN Xiao-wei,WANG Xiao-nan,QIAN Song-shan,GAO Peng,XIE Lan,XIAO Hai-tao,LIU Wen-qian,AI Hua
  2008(9) [Abstract]  [View PDF]
  
The Establishment of Photochemical Thrombosis Animal Model in Cynomolgus Macaques
  ZHU Hua,LI Qin,XU Yan-feng,FENG Ming,LI Hao,SUN Jing-jiang,ZHAO Chun-hua,WANG Reng-zhi,QIN Chuan
  2008(9) [Abstract]  [View PDF]
  
Detection of the Specific Cellular Immunity of the Rhesus Monkeys Infected with SIVmac239 by ELISPOT
  WANG Wei,FENG Yu-fang,XU Yan,CONG Zhe,TONG Wei,JIANG Hong,QIAO Hong-wei,TU Xin-ming,WEI Qiang
  2008(9) [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment of a Rat Model of Renal Tubulointerstitial Fibrosis Induced by Gentamicin
  WANG Fei,LU Hai-ying,ZHANG Yue,HAO Yan-peng,ZHOU Juan,LIU Yu-min,LU Min
  2008(9) [Abstract]  [View PDF]
  
A Review of Enhanced Histopathology of Bone Marrow In Laboratory Animals
  LI Shan-shan,LI Bo
  2008(9) [Abstract]  [View PDF]
  
Genetic Analysis of WHBE Rabbit,Japanese Rabbit and New Zealand Rabbit by Microsatellite Loci
  CHEN Min-li,CAI Yue-qin,TAO Tao,YU Jia,XIAO Hui,ZHU Liang,XU Xiao-ping,WANG De-jun,YING Hua-zhong
  2008(9) [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment of Dual Luciferase Report Gene System Driven by Single Target MDR 1 Promoter
  LI Chang-long,SA Xiao-ying
  2008(9) [Abstract]  [View PDF]
  
Polymorphism Analysis of AdipoR-1 Genes Exon 5 From Three Particular Chinese Miniature Pig Strains
  YAO Chun-tao,ZHAO Yu-qiong,ZHAO Quan,CHEN Hua
  2008(9) [Abstract]  [View PDF]
  
Detection on Cell and Mouse Infected with Vaccinia Virus and Immunization on Mouse
  XIE Jun-fang,HOU Li-bo,TONG Wei,QIAO Hong-wei,CONG Zhe,WANG Wei,JIANG Hong,WEI Qiang
  2008(9) [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment of Touchdown PCR Method for Detection of Mycobacterium from Rhesus monkey and Its Preliminary Application
  HAN Yuan-yuan,GAO Jia-hong,LUO Zhi-wu,KUAN De-xuan,LU Cai-xia,DAI Jie-jie
  2008(9) [Abstract]  [View PDF]
  
Clone and Identification of β-defensin(defβ-83)Gene in the Mongolian Gerbil
  LIU Yue-huan
  2008(9) [Abstract]  [View PDF]
  
Epidemiological Study of Highly Pathogenic Avian Influenza(H5N1)——Infection Route
  DAI Xiao-wei,ZHU Hua,HUANG Lan,LIU Ya-li,MA Chun-mei,WEI Qiang,QIN Chuan
  2008(9) [Abstract]  [View PDF]
  
Investigation of the Influencing Factors for Sterile Examination in Germfree-reared Rats
  DAI Fang-wei,SA Xiao-ying,ZHOU Sha-sang,HE Xian-fu,LOU Qi,LU Ling-qun,WANG Jian-guo,LI Lan-jian
  2008(9) [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment of Gastroscopy in Non-human Primates
  DAI Xiao-wei,ZHU Hua,LIU Ying,CONG Zhe,JIANG Hong,QIN Chuan
  2008(9) [Abstract]  [View PDF]
  
《中国比较医学杂志》稿约
  2008(9) [Abstract]  [View PDF]
  
Continuous Analysis of Senile Plaque and Behaviour In APPswe/PS△E9 Double-transgenic Gene Mouse Model of Alzheimer Disease
  ZONG Yuan-yuan,WANG Xiao-ying,WANG Hai-lin,LIU Ya-li,HUANG Lan,MA Chun-mei,ZHANG Lian-feng,QIN Chuan
  2008(9) [Abstract]  [View PDF]
  
Preparation and Identification of Standard Sera against Mice Sendai Virus
  HOU Li-bo,XIE Jun-fang,TONG Wei,QIAO Hong-wei,CONG Zhe,JIANG Hong,WANG Wei,WEI Qiang
  2008(9) [Abstract]  [View PDF]
  
Experimental Infection of Two Virulent Strains of Chlamydohila abortus in Guinea Pigs:an Amimal Model for the Study of Chlamydiosis
  LING Yong,ZENG Guang-xu,YANG Jun-jing,YUAN Ji-lei,HE Cheng
  2008(9) [Abstract]  [View PDF]