Volume 26,Issue 5,2016 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

研究报告

Bridging sciatic nerve defect with simvastatin delivered by injectable thermosensitive pluronic F-127 hydrogel repairs peripheral nerve defect in rats
  GUO Qi,LIU Can,HAI Bao,MA Teng,WANG Hong,SONG Chun-li and XU Ying-sheng
  2016,26(5):1-9 [Abstract]  [View PDF(1.36 M)]
  
Cloning of full-length coding sequence of tree shrew HGF and prediction of its molecular characteristics
  LI Zhen-yu,CHEN Ling-xia,YIN Bo-wen,MIAO Yu-run,SONG Qing-kai and DAI Jie-jie
  2016,26(5):10-18 [Abstract]  [View PDF(1.09 M)]
  
Effect of Slit2 on nonalcoholic fatty liver disease
  ZENG Cui-ling,ZHENG Ling-yun,XING Li-ying,LI Xiang-li and WANG Li-jing
  2016,26(5):19-24 [Abstract]  [View PDF(788.27 K)]
  
Effects of camel milk on glycolipid metabolism and PPARγ、TNFα mRNA expression in rats of type 2 diabetes mellitus
  ZHOU Jun,ZHANG Quan-long,YANG Qian,LI Mao-xing,QIU Jian-guo and ZHANG Ruxue
  2016,26(5):25-30 [Abstract]  [View PDF(696.29 K)]
  
Protective effects of myricitrin on ischemic/reperfusion injury in isolated rat hearts
  CHEN Ya-ping,ZHANG Bin,LIU Gui-yan,LIN Wen-bin,WANG Min,SUN Gui-bo and SUN Xiao-bo
  2016,26(5):31-39 [Abstract]  [View PDF(1.29 M)]
  
The gene expression profiling difference of liver and brain hippocampus between wild type and Fkbp51 knockout mice
  XU Yu-xue,QIU Bin,WEI Qiang and YONG Wei-dong
  2016,26(5):40-48 [Abstract]  [View PDF(832.62 K)]
  
Comparative studies on the metabolic syndrome-related parameters in two kinds of minipigs
  Na-shun-ba-ya-er,Ji-mu-si,Mu-ren,SU Xiao-hua,LIU Ji-zhen and GU Wei-wang
  2016,26(5):49-52 [Abstract]  [View PDF(661.26 K)]
  
Modified orthotopic liver transplantation in gerbils
  LOU Qi,LU Ling-qun,ZHOU Bing-luo,GUO Hong-gang,LI Wei,SHI Qiao-juan,DU Jiang-tao and SA Xiao-ying
  2016,26(5):53-57 [Abstract]  [View PDF(755.96 K)]
  
Effects of acupuncture combined with honeycomb on allergic rhinitis rat model
  QIN Liang-qing,MA Yu-kui,XUE Yun and LIU Zhao-hua
  2016,26(5):58-62 [Abstract]  [View PDF(983.32 K)]
  
Biochemical indicators and pathological changes of early microvascular complications in spontaneous type 2 diabetesmellitus (T2DM) ZDF rats
  CHEN Xiao-zhen,RONG Yi-li,MA Quan-xin,HUANG Jun-jie,ZHU Ke-yan,CHEN cheng,SHI Jia-jun,LI Yuan-yuan and CHEN Min-li
  2016,26(5):63-70 [Abstract]  [View PDF(1.09 M)]
  
Establishment of the swimming endurance system in mice and the verification of the anti-fatigue effect in hongjingtian
  XIE Lei,LI You,LIU Xin-min,CHEN Shan-guang,WANG Ke-zhu,CHEN Yi-xi and WANG Qiong
  2016,26(5):71-76 [Abstract]  [View PDF(744.98 K)]
  
Blood toxicity assessment of subchronic exposure to diflubenzuron in SD rats
  HU Xiong-fei,LU Dan,XIONG Zhi-jun and ZHANG Li-na
  2016,26(5):77-80,18 [Abstract]  [View PDF(1.34 M)]
  
Effects of mixture of Wuling powder and Hypericum perforatum L. on depressed model rats induced by chronic unpredictable stress
  LIU Xiao-meng,ZHANG Rong,DONG Shi-fen,CHENG Gong-ni,CHANG Hong-sheng and SUN Jian-ning
  2016,26(5):81-86 [Abstract]  [View PDF(789.64 K)]
  
Effect of post-treatment on tannic acid fixed bovine jugular vein
  SUN Jia-kang,ZHOU Jian-ye,TANG Yue,LUO Fu-liang,WANG Sheng,ZHOU Qing-liang and HUO Mei-jun
  2016,26(5):87-92,86 [Abstract]  [View PDF(1.88 M)]