Volume 30,Issue 6,2020 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

研究进展

Exploration and prospects of regional anesthesia animal models
  HU Jian, XU Min, ZENG Yan, ZHANG Juntao, WANG Jiao and YANG Jing
  2020,30(6):128-134 [Abstract]  [View PDF(1.07 M)]
  
Quality control of live food for laboratory fish
  LI Jianjun, CAI Lei, YU Lujun and HUANG Ren
  2020,30(6):135-139 [Abstract]  [View PDF(757.83 K)]
  

研究报告

miR-124-3P affects proliferation and migration in preeclampsia pathogenesis by targeting MAPK 14
  ZHOU Qiaomiao, WANG Honglin, HUANG Haiyan, XU Jing, XIAO Meifang, GONG Humin and WU Dongcai
  2020,30(6):1-9 [Abstract]  [View PDF(6.07 M)]
  
G protein-coupled estrogen receptor alleviates renal ischemia reperfusion injury by inhibiting oxidative stress
  ZHANG Linming, XU Zhenzhen, CHANG Yuechen, SI Junqiang, MA Ketao, LI Li, WANG Qinzhang and LI Yinglong
  2020,30(6):10-16,24 [Abstract]  [View PDF(4.71 M)]
  
Transcriptome analysis of human cells infected with porcine circovirus type 2
  LIU Xiaohua, XU Peng, ZHANG Xinwei, OUYANG Ting, JI Weilong, LIU Xiaohui and REN Linzhu
  2020,30(6):17-24 [Abstract]  [View PDF(8.15 M)]
  
Effect of isoliquiritigenin on cisplatin-induced acute kidney injury in mice with inflammation through the Smad3 / Arid2-IR / NF-κB axis
  WEN Dan, LIAO Yuan, LI Jianchun, ZHANG Yuwei and FAN Junming
  2020,30(6):25-30,46 [Abstract]  [View PDF(6.20 M)]
  
Zhenqi Fuzheng granules inhibit angiogenesis in rats with hepatocellular carcinoma via the miR-200c / ZEB pathway
  JIA Li, YANG Zhihong and MA Junli
  2020,30(6):31-38 [Abstract]  [View PDF(7.41 M)]
  
Construction of Bpi gene-knockout mice using CRISPR / Cas9
  ZHANG Yu, GUO Zhongkun, FU Bin, LEI Zhan, NIE Airui, ZHUANG Fengfeng and WANG Kezhou
  2020,30(6):39-46 [Abstract]  [View PDF(4.83 M)]
  
Absorption mechanism of ambroxol hydrochloride in the Caco-2 cell monolayer model
  LIANG Qiuling, ZHU Yemeng, MAI Ziying, WANG Fengji, LONG Shuxian, WANG Yi, RAO Ziliang and KUANG Shaosong
  2020,30(6):47-53 [Abstract]  [View PDF(3.43 M)]
  
Effects of Betula alcohol on oxidative stress and apoptosis induced by Aβ25-35 in PC12 cells
  FU Zenghui, JIANG Yan, LIU Jing, LIN Zaihong, DU Shu, ZHANG Guangping and CHEN Tuantuan
  2020,30(6):54-61 [Abstract]  [View PDF(5.46 M)]
  
Intraperitoneal injection of compound glycyrrhizin exerts preventive and therapeutic effects on experimental autoimmune encephalomyelitis via the JAK2 / STAT3 / SOCS3 signaling pathway
  WANG Min and LI Zuoxiao
  2020,30(6):62-68 [Abstract]  [View PDF(3.89 M)]
  
Effect of Tet1 protein on HEK293T cell proliferation, cell cycle and apoptosis
  MO Jing, YANG Honglan, LIU Han, Jin Jiao, FAN Anran, ZHANG Peng, ZHOU Yanhua and SHU Liping
  2020,30(6):69-75 [Abstract]  [View PDF(5.17 M)]
  
MD1 deficiency increases the susceptibility to ventricular arrhythmia in obese mice by activating the TLR4 / MyD88 signaling pathway
  2020,30(6):76-82 [Abstract]  [View PDF(5.18 M)]
  
Histamine sensitivity analysis of domestic cats for the examination of depressor substances
  HUANG Ganquan, WU Xiansheng, WANG Fengji, YAO Jiaqi, HUANG Rui, LIANG Guanze, YAN Jiarong and KUANG Shaosong
  2020,30(6):83-87 [Abstract]  [View PDF(820.15 K)]
  
identification, and drug susceptibility testing of Proteus mirabilis from cynomolgus monkeys
  LIU Quan, LIU Yu, LI Yanyan, YANG Fengmei, MA Jin, HE Zhanlong, YU Wenhai and ZHAO Yuan
  2020,30(6):88-92 [Abstract]  [View PDF(3.63 M)]
  
Inhibitory effect of Youcha on blood lipid elevation in high-fat diet-fed rats
  TANG Jiexia, CAI Jiansheng, CHEN Quanhui, CHEN Shiyi, LONG Bingshuang, WEI Yi, LEI Mingzhi, YU Guoqi, YU Dongmei, QIN Jian, WANG Jian and ZHANG Zhiyong
  2020,30(6):93-97 [Abstract]  [View PDF(1.23 M)]
  
Establishment of a clear-cell renal cancer cell tumor xenograft model using patient-derived cells to examine cell sensitivity to molecular-targeting agents
  WEI Yong, LI Xiaojuan, JIANG Qiyu, ZHANG Peng, FENG Fan, LI Ruisheng and WANG Ke
  2020,30(6):98-105 [Abstract]  [View PDF(5.97 M)]
  
Astragaloside inhibits the TLR4-p38 MAPK signaling pathway in acute lung injury in newborn mice
  WANG Qian, WAN Jing, TAN Yangming, LUO Dandan, XIONG Haiying and JIANG Hong
  2020,30(6):106-112 [Abstract]  [View PDF(5.11 M)]
  

技术方法

Improved intubation of rat jugular veins for self-administering drugs
  LI Beibei, ZHANG Huan, LU Siyuan, LIU Xiaozhen, WANG Shuzhe, LIU Yongtao and QIU Yunliang
  2020,30(6):113-120 [Abstract]  [View PDF(1.82 M)]
  

设施设备

Standards for constructing zebrafish houses and breeding systems
  LI Kuoyu, PAN Luyuan and SUN Yonghua
  2020,30(6):121-127 [Abstract]  [View PDF(2.93 M)]
  

研究进展

Research progress on endothelial nitric oxide synthetase and thrombotic diseases
  JIANG Qingjuan and YING Yanping
  2020,30(6):140-144 [Abstract]  [View PDF(781.62 K)]