Volume 32,Issue 1,2022 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Establishment and evaluation on a mouse model combing disease with syndrome of hCoV-229E pneumonia with “Hanshi Yidu Xifei” syndrome
  GENG Zihan, BAO Lei, GUO Shanshan, SHI Yujing, BAO Yanyan, ZHAO Ronghua, SUN Jing, GAO Yingjie and CUI Xiaolan
  2022,32(1):3-12,67 [Abstract]  [View PDF(16.38 M)]
  
Comparison of pharmacokinetics after single and multiple oral administrations of Wuji Wan in irritable bowel syndrome rats
  YANG Ziyu, GONG Zipeng, WANG Yajie, DONG Yu, DONG Lijinchuan, CHEN Ying, YANG Qing, CAI Weiyan, LI Qi, WENG Xiaogang, GUO Yuxuan and ZHU Xiaoxin
  2022,32(1):13-23 [Abstract]  [View PDF(8.79 M)]
  
Antidepressant effect of Areca catechu L. on mice and its mechanism
  PEI Haiyue, JIANG Ning, WANG Mengdi, WANG Fengzhong, AO Dongmei and WANG Qiong
  2022,32(1):24-32 [Abstract]  [View PDF(1.28 M)]
  
Effect of Baixiangdan capsule on premenstrual anxiety caused by ovariectomy in rats
  HAO Zhi, HU Minghui, XING Ying, LIU Kun, ZHANG Hao, YANG Huanxin, LI Zifa, GENG Xiwen and WEI Sheng
  2022,32(1):33-40 [Abstract]  [View PDF(2.29 M)]
  
Pharmacokinetic comparison of active components in an Eucommia ulmoides extract by multiple administrations between normal and spontaneously hypertensive rats
  ZHANG Qing, LI Mengting, LI Mei, BAO Hongsong, HUANG Yong, ZHENG Lin, LI Yueting, CHEN Ying and GONG Zipeng
  2022,32(1):41-47 [Abstract]  [View PDF(1.82 M)]
  
Neuroprotective effects of Dendrobium nobile Lindl on MPTP-induced PD mice
  WANG Mengdi, WEI Shanshan, JIANG Ning, Alberto Carlos Pires Dias, LIU Xinmin and WANG Qiong
  2022,32(1):48-56 [Abstract]  [View PDF(4.18 M)]
  
Antidepressant effect of Shenwei Ningyu tablets on animal models induced by three drugs
  WANG Yaxin, GUO Shanshan, GAO Yingjie, TU Ya and CUI Xiaolan
  2022,32(1):57-61 [Abstract]  [View PDF(837.03 K)]
  
Effect of Tribulus terrestris and the Epimedium complex on sexual function and sperm viability in male rats
  LIANG Zhijian, YAN Jiarong, CHEN Guihuang, ZHANG Jianjun, CHEN Runhong and KUANG Shaosong
  2022,32(1):62-67 [Abstract]  [View PDF(893.73 K)]
  
Study on the mechanism of shikonin inhibiting osteosarcoma growth by regulating PI3K / AKT pathway
  YANG Zhiqiang, CHEN Lu, ZHANG Yaxi and XIA Xianxue
  2022,32(1):68-74,96 [Abstract]  [View PDF(9.47 M)]
  
Protective effect of amygdalin against necrotizing enterocolitis in neonatal rats
  ZENG Xinhao, XIE Dongke, ZHENG Hao, XU Pei and WANG Xiaoyong
  2022,32(1):75-81 [Abstract]  [View PDF(3.90 M)]
  
Effect of Tongxinluo on early lesions of calcified aortic valve disease in mice
  ZONG Yonghui, LI Xinxin, ZHANG Ning, CHEN Yun and LIU Xincan
  2022,32(1):82-88,140 [Abstract]  [View PDF(12.08 M)]
  
Coagulation dysfunction in coronavirus disease 2019 and blood stasis symptom of traditional Chinese medicine
  ZHOU Li and QIN Chuan
  2022,32(1):89-96 [Abstract]  [View PDF(2.50 M)]
  
Innovative research and development of Chinese veterinary drugs and application of experimental animal models
  WEI Yuanyuan, ZHANG Yannan, FAN Yimeng, GA Yu, WANG Huiru, HAN Juncheng and HAO Zhihui
  2022,32(1):97-103 [Abstract]  [View PDF(3.97 M)]
  
Research status and perspective of animal models in research and development traditional Chinese medicine
  LI Lei, LIU Jianxun, REN Junguo and FU Jianhua
  2022,32(1):104-110 [Abstract]  [View PDF(942.62 K)]
  
Progress in experimental lung cancer animal model under the combination of disease and syndrome
  TAN Junlan, YI Jian, WANG Feiying, WAN Jiajing, QIN Li and DAI Aiguo
  2022,32(1):111-119 [Abstract]  [View PDF(937.11 K)]
  
Role of experimental animals in evaluating prevention and treatment of insomnia with Tianwang Buxin Dan
  ZHAO Qian, LI Jincao, WANG Xiao and ZHANG Youzhi
  2022,32(1):120-126 [Abstract]  [View PDF(881.14 K)]
  
Research progress of traditional Chinese medicine on the basis of animal models of chemically-induced inflammatory bowel disease
  CAO Yuling, SONG Houpan, ZENG Jianguo and LIAO Duanfang
  2022,32(1):127-131 [Abstract]  [View PDF(845.73 K)]
  
Introduction of evaluation methods of animal models of traditional Chinese medicine on the basis of literature analysis
  MIAO Mingsan, PENG Mengfan, LIU Sizhe, ZHANG Yuanxin, LIU Siqi, SHI Qi and LUO Maoli
  2022,32(1):132-140 [Abstract]  [View PDF(961.51 K)]
  
Animal model research and applications in traditional Chinese medicine
  MIAO Mingsan, MA Linna, PENG Mengfan, LIU Fuyu, QU Bingcong and WANG Shuang
  2022,32(1):141-146 [Abstract]  [View PDF(848.45 K)]
  
Advances in integrated animal models of atherosclerosis combined with disease and syndrome
  QUAN Wenjuan, LIAO Duanfang and TUO Qinhui
  2022,32(1):147-150 [Abstract]  [View PDF(824.70 K)]